Nyheter

Beställ löv och specialplantor senast 9 mars!


Vi tar nu emot beställningar av ädla lövträd, övriga lövträd, lövbuskar samt exotiska barrträd! Lägg din beställning av lövträd och lövbuskar så snart som möjligt, men senast 9 mars. Vi har god tillgång, särskilt på ädla lövträd såsom ek, bok, lind och lönn.

Barrträd och barrbuskar: sitkagran, hybridlärk, douglasgran, idegran, nordmannsgran.

Övriga lövträd: Hybridasp, fågelbär, jättepopel (OP 42), vildapel med flera.

Lövbuskar: olvon, slån, äkta och oäkta fläder med flera.

 

Minsta volymen som går att beställa är 25 st per sort för egen upphämtning vid någon av våra plantdepåer.

Pris per styck vid beställning av fler än 100 st.

Hybridasp: 10,80 kr

Ek och bok: 6,90 kr               Vid färre än 100 st är priset 10,00 kr styck.

Marknadspriset ligger på mellan 7,90 och 10,0 kr per styck för ek och bok.

 

Har du funderingar kring priser eller dylikt?  Tveka inte att höra av dig!

 

Ring vårt skogskontor i Strömstad på 0526-430 54 eller 0526-430 64 (Roger, Ing-Marie eller Hjalmar) eller Roger på 070-638 69 31, eller Tommy (Dalsland) på 070-526 49 05 eller Hjalmar på 070 – 721 60 61.

 

Om du hellre vill mejla kan du göra det till hjalmar@granplantor.se

Nu kan man boka plantor och skogsplanteringar!


Nu kan man boka plantor hos oss för våren 2022! Oavsett om du vill plantera själv eller vill boka plantering så har vi det du behöver. Boka gärna tidigt!

 

Boka plantering av skog redan nu! När tjälen släpper från marken sätter vi igång vårens planteringar, så ju tidigare du beställer desto bättre! Normalt är vi igång i mitten av mars.

 

Vi har ett stort sortiment av olika sorters plantor. Vi har gran och lärk som täckrotsplantor och barrotsplantor samt tall som täckrotsplantor. Granplantorna finns i många olika storlekar. Vi kan även erbjuda hybridasp, glasbjörk, vårtbjörk, sitkagran, ädellöv, viltvårdsplantor med mera. För barrträden erbjuder vi flera olika alternativ för behandling mot snybaggeangrepp: kemisk behandling, behandling med vax (miljömärkt), behandling med kiselmjöl (Woodcoat, miljömärkt), eller obehandlade.

 

Skicka en karta över området som skall planteras till hjalmar@granplantor.se eller robert@granplantor.se . Diskutera gärna val av plantor, planteringsavstånd, hänsyn med mera över telefon.

 

Ring vårt kontor i Jortorp utanför Strömstad på 0526-430 54 eller 0526-430 64 (Roger, Ing-Marie, Robert eller Hjalmar svarar) eller ring direkt till Roger på 070-638 69 31, Tommy (Dalsland) på 070-526 49 05 eller Hjalmar på 070 – 721 60 61.