Nyheter

Vi har lärk!


Lärkbristen är stor i hela landet, men vi har hybridlärkplantor till salu!

 

Hybridlärk, proveniens Truust, från danskt plantagefrö. Storlek på plantan: 20-40cm , barrot, 1 år. Liten och vital.

Den finns tillgänglig både som vaxbehandlad och som kembehandlad.

De större, 30-60 cm, är redan reserverade.

 

 

Beställ dina granplantor hos oss!


Nu är det tid att planera för vårens planteringar. Kontakta oss redan nu för att beställa granplantor till din skogsplantering! Vi har ett stort sortiment med många olika sorter av täckrotsplantor och barrotsplantor av gran med flera olika alternativ för behandling mot snybaggeangrepp: kemisk behandling, behandling med vax (miljömärkt), behandling med kiselmjöl (Woodcoat, miljömärkt), eller obehandlade.

Funderar du över vilka plantor som är lämpliga bistår vi dig gärna.

Har du funderingar kring priser eller dylikt?  Tveka inte att höra av dig!

Du kan hämta dina plantor på någon av våra plantdepåer, minsta mängd är 25 st plantor. Vid beställningar på ca 7 000 st plantor och uppåt kan vi även ordna med leverans till dig.

Ring vårt skogskontor i Strömstad på 0526-430 54 eller 0526-430 64 (Roger, Ing-Marie eller Hjalmar) eller Roger på 070-638 69 31, eller Tommy (Dalsland) på 070-526 49 05.

 

Tveka inte att ringa Roger (0526-430 54, 070-638 69 31) eller Tommy (070-526 49 05).

Om du hellre vill mejla så kan du göra det till  Hjalmar (hjalmar@granplantor.se).

Skogliga hälsningar

Bohus-Dals Skogsplantor

Beställ löv och specialplantor senast 8 mars!


Vi tar nu emot beställningar av ädla lövträd, övriga lövträd, lövbuskar samt exotiska barrträd! Lägg din beställning av lövträd och lövbuskar så snart som möjligt, men senast 8 mars. Vi har god tillgång, särskilt på ädla lövträd såsom ek, bok, lind och lönn.

Barrträd och barrbuskar: sitkagran, hybridlärk, douglasgran, idegran, nordmansgran.

Övriga lövträd: Hybridasp, fågelbär, jättepopel (OP 42), vildapel med flera.

Lövbuskar: olvon, slån, äkta och oäkta fläder med flera.

 

Minsta volymen som går att beställa är 25 st per sort för egen upphämtning vid någon av våra plantdepåer.

Pris per styck vid beställning av fler än 100 st.

Hybridasp: 10,80 kr

Ek och bok: 6,90 kr               Vid färre än 100 st är priset 10,00 kr styck.

Marknadspriset ligger på mellan 7,90 och 10,0 kr per styck för ek och bok.

 

Har du funderingar kring priser eller dylikt?  Tveka inte att höra av dig!

 

Ring vårt skogskontor i Strömstad på 0526-430 54 eller 0526-430 64 (Roger, Ing-Marie eller Hjalmar) eller Roger på 070-638 69 31, eller Tommy (Dalsland) på 070-526 49 05 eller Hjalmar på 070 – 721 60 61.

 

Om du hellre vill mejla kan du göra det till hjalmar@granplantor.se

Dags att boka skogsplanteringar!


Boka plantering av skog redan nu. När tjälen släpper från marken sätter vi igång vårens planteringar, så ju tidigare du beställer desto bättre! Normalt är vi igång i mitten av mars.

 

Vi har gott om olika sorter av täckrotsplantor och barrotsplantor av gran med flera olika alternativ för behandling mot snybaggeangrepp: kemisk behandling, behandling med vax (miljömärkt), behandling med kiselmjöl (Woodcoat, miljömärkt), eller obehandlade.

Vi erbjuder även plantering av en rad övriga trädslag, hör av dig om du är intresserad!

 

Skicka en karta över området som skall planteras till hjalmar@granplantor.se. Diskutera gärna val av plantor, planteringsavstånd, hänsyn med mera över telefon.

 

Ring vårt skogskontor i Strömstad på 0526-430 54 eller 0526-430 64 (Roger, Ing-Marie eller Hjalmar) eller Roger på 070-638 69 31, eller Tommy (Dalsland) på 070-526 49 05 eller Hjalmar på 070 – 721 60 61.