Angående pågående coronapandemi

Uppdatering om hur Covid-19-pandemin påverkar säsongens plantering.

Fler plantörer har anlänt och än fler är på väg.

Vi håller arbetet igång på Bohus-Dals Skogsplantor AB, men som så många andra påverkas vi av pandemins effekter på samhället. Det finns tre huvudsakliga aspekter på vårt arbete; kontorsarbete, plantor och plantering; och dessa påverkas på olika sätt.

Kontorsarbetet med planering, ekonomi och ledning är mer ansträngt än förut, men går ändå huvudsakligen bra.

Plantor: Inga problem! Plantor finns i lager och fler rullar in. Eftersom gränserna och vägarna är öppna för varuleveranser så får vi in plantor som vanligt och kan därför lämna ut plantor som vanligt. Håller vi avstånd och hygien så bör det inte vara något problem att hämta ut sina kartonger och säckar med plantor.  Du är välkommen att hämta dina plantor på våra upphämtningsställen.

Plantering: Vi är igång med planteringen och sätter plantor varje dag, eftersom smittrisken i skogen är liten. Vi har dock inte full arbetsstyrka, men fler plantörer är på väg och vi tror i dag att vi kommer kunna plantera lika många hektar som i fjol. Eftersom flera länder stängt sina gränser för annat än varutransporter och infört karantän, och eftersom myndigheter i hela Europa avråder från icke nödvändiga resor, så  kan vi i dagsläget inte veta om vi kommer upp i tillräcklig arbetsstyrka. Just nu ser det dock lovande ut. Samma osäkra situation gäller så klart för fler företag i branschen.