Ädellövplantor

Rödek De ädla lövträdsplantorna liksom alla andra lövplantor är begärliga för viltet att beta eller feja på. Möjligen kan alplantorna vara mindre begärliga för viltet. Lövplanteringar bör skyddas av ett ca två meter högt viltstängsel för att undvika skador från rådjur och älg.
Skogsstyrelsen (SKS) har ett bidrag för etablering av ädellövsskog. Du bör söka detta bidrag i god tid, gärna under sommaren-hösten före din tänkta plantering.

Följande lövträd räknas som ädla lövträd: alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind, lönn.

Du kan se olika lövträd i bildspel här!

Bild: Rödek.