Snytbagge

snytbagge En skadeinsekt som heter snytbagge, lockas till de nya hyggena av dofterna från det färska hyggesavfallet. Snytbaggen finns som regel de första tre åren men kan i vissa fall även stanna i fyra år. Insekten lever på att äta barken av de planterade tall- och granplantorna. När snytbaggen har ätit runt hela stammen på plantan kommer plantan att dö. Vid mindre skador minskar tillväxten på plantan.

Man kan behandla tall och granplantor med olika snytbaggemedel för att minska på risken för skador. Dock är det en begränsad hållbarhet på kemiska behandlingsmedel och du kan behöva att själv efterbehandla dina skogsplantor. Det är viktigt att du är aktiv och regelbundet tittar till dina nysatta plantor. Det förekommer snytbaggegnag på våren samt på hösten.


Läs mer om: kemiska skydd, vaxbehandling och mekaniska skydd.