Vaxbehandling

Vaxbehandling av plantor är godkänt av FSC!
Ett miljövänligt giftfritt snytbaggeskydd.

På senare tid har det provats att skydda barrotsplantor och täckrotsplantor med vax. Redan 1996 började en värmländsk plantskola med att vaxa täckrotsplantor. Intresset och omfattningen var begränsad då, men under de senaste åren har intresset ökat betydligt för dessa miljövänligt skyddade plantor. Numera pågår en del försök med att behandla stora barrotsplantor med ett vax. När plantan växer så riskerar det vita vaxet att spricka och skyddseffekten kan då minska. Snytbaggen kan även klättra över det vita vaxet och äta på barken ovanför.
Produktutvecklingen pågår och vi kan berätta att under 2017 kommer vi att använda den nya versionen av Vax för att förhoppningsvis få längre hållbarhet på plantskyddet.
År 2015 kommer det att finnas ett stort antal vaxade plantor att tillgå. Vaxbehandlade plantor är godkända av FSC som ett miljövänligt giftfritt snytbaggeskyd. Eftersom tillgången är förhållandevis begränsad, så bör du beställa dessa plantor i mycket god tid.

Våra Vaxade Barrot och Täckrot är lämpliga att använda i hela Götaland och i Svealand upp till 60:e breddgraden. I höjd med, lite norr om Karlstad och österut mot Uppland.

Barrot med vax
15-17 cm av plantan vaxas. Plantorna är packade med 5 buntar a´50 plantor i varje säck. Totalt 250 st/säck alternativt kartong. Vår proveniens som är vaxad, är Minsk Borisov med ursprung från Vitryssland. Den är mycket härdig och är lämplig på de flesta marker, men särskilt på frostkänsliga marker. Plantan är en omskolad 3 årig planta, där vi har sorterat fram kraftiga 25-50 cm långa plantor.

Täckrot med vax
Plantan är en extra stor 2 årig täckrotsplanta odlad i V94 Air. Ursprunget är Plantage Slogstorp som är en välkänd proveniens från Sverige. Plantan är 30-40 cm lång och är packad med 100 st per kartong och 5000 st per pall.