Lövplantor

Våra olika lövtäd ger fantastiska miljöer att uppleva och att vistas i. Människor, växter och djur behöver de olika miljöer som skapas i lövskogar. Eftersom Sverige är ett stort land så förekommer det en mängd olika biotoper där lövträden växer och utvecklas. Lövräd i olika åldrar och på olika bördiga marktyper ger stora skillnader i utseende på en lövskog. Om du har en lövskog som är utvecklingsbar och kan producera bra lövtimmer så kan du få mer kunskap genom att läsa hemsidan "Skogskunskap".

Hemsidan skogskunskap.se är en guide och rådgivare i att sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du fakta, filmer och digitala verktyg. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker. "Skogskunskap" produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen. 

 

Ett urval från vårt sortiment:

Ädla lövträd: skogsek, bok, lind, lönn, fågelbär

Övriga lövträd: Hybridasp, jättepopel (OP 42), vårtbjörk, klibbalrödek, vildapel med flera.

Lövbuskar: olvon, slån, äkta och oäkta fläder, havtorn med flera.

 

Lind är slutsålt för i år.

 

Sista datum att lägga beställning för våren 2021 är 9 mars.

 

Minsta enheten som vi hanterar är buntar på 25 st plantor (per sort) för egen upphämtning vid någon av våra plantdepåer.

 

Priser:

Vårtbjörksplantor kommer som täckrotsplantor och finns i flera storlekar och kostar mellan och kr st.

Glasbjörkplantorna är också täckrotsplantor och kostar kr st.

Ek (skogsek, Quercus robur) och bok säljer vi som barrotsplantor:

7,50 kr styck vid beställning av fler än 100 st. 

Vid 100 st eller färre är priset 10,00 kr styck.

Hybdridasp kostar 11,30 kr st.

Priset ligger på ca 10,0 kr per styck för de flesta andra lövplantorna.