Lövplantor

Våra olika lövtäd ger fantastiska miljöer att uppleva och att vistas i. Människor, växter och djur behöver de olika miljöer som skapas i lövskogar. Eftersom Sverige är ett stort land så förekommer det en mängd olika biotoper där lövträden växer och utvecklas. Lövräd i olika åldrar och på olika bördiga marktyper ger stora skillnader i utseende på en lövskog. Om du har en lövskog som är utvecklingsbar och kan producera bra lövtimmer så kan du få mer kunskap genom att läsa hemsidan "Skogskunskap".

Hemsidan skogskunskap.se är en guide och rådgivare i att sköta din skog på bästa sätt. Här hittar du fakta, filmer och digitala verktyg. Innehållet har tagits fram i samverkan mellan forskare och praktiker. "Skogskunskap" produceras av Skogforsk i samarbete med LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.