Masurbjörk - Betula pendula Roth var. Carelica

Masurbjörk, Betula pendula var. carelica. Masurbildning uppstår då cellerna vrider sig i olika riktningar och är en genetisk defekt, men en mycket populär sådan. Kan förekomma som masurknölar (vril) eller som flammighet och vågig struktur i björkens ved. Omtyckt till möbler och snickeri. Vi levererar plantor av äkta masurbjörk. Beställ i god tid dvs sex månader före leverans.