Tall täckrot

Tall planteras numera inte så ofta i södra Sverige, men på rätt sorts mark är det viktigt att öka andelen tall för den biologiska mångfalden. I de fall man inte kan föryngra tall på naturlig väg, kan det vara lämpligt att plantera tallplantor. För att öka tallens framtida kvalitet kan det vara lämpligt att släppa in självsådd löv mellan tallplantorna samt röja aktivt men försiktigt, så att toppskotten inte skadas av lövet eller av älgbetning. Man kan också stamkvista tallen i flera omgångar för att få fram kvistrent virke. Starta dock i god tid när tallarna bara är några meter höga och återkom ytterliggare några gånger.

För södra Sverige erbjuder vi för 2017 tall täckrot av proveniensen Gotthardsberg, vilken är en mycket god och välkänd tall från en plantage.
För mellersta Sverige som Dalarna, Hälsingland och norrut erbjuder vi en fin och kraftig ettårig tall i stor kruka mellan 85-117 cm3. Plantan är packad i kartong och är behandlad med Merit Forest.

Tallen odlas som regel ett år och kallas för "enkelbarr" då ettåriga tallplantor endast har ett barr sittande emot stammen. När plantan blir två år eller äldre så sitter det alltid två barr i varje knippe mot stammen eller kvisten. Planttypen kallas då för "dubbelbarr" och detta avser vår vanliga tall "Pinus sylvestris". Det finns i andra delar av världen tallar, med upp till fem barr per knippe.

Vanligtvis är våra tallplantor packade i kartong och behandlade med Merit Forest. Vi har även för 2015 en tvåårig tall som har dubbelbarr och har vax som skydd mot snytbaggen.

Se vårt bildspel med vår storproduktion av ettårig tall. Krukan har heter Plantek 81 och har rikligt med luftspalter. Krukvolymen är 85 cm3.