Sitkagran

Sitkagran (Picea sitchensis) kommer ursprungligen från kustområdena i västra Nordamerika. Den har planterats i stor omfattning i Danmark, Norge, England och Skottland. Passar bäst i de fuktiga och nederbördsrika klimatlägena i västra och södra Sverige. Som plantor är de känsliga mot frostskador på både våren och hösten. Välj gärna näringsrika sluttningar med rörligt grundvatten för att få ut bästa möjliga tillväxt. I jämförelse med vanlig gran kan man räkna omkring 20-30% bättre tillväxt med Sitkagran.

Grenarna är stickiga och styva och att gå i en ungskog, kräver heltäckande kläder. Virket är mycket lämpligt till både massaved och timmer. Böjhållfastheten är mycket god i det sågade virket.

Årets Sitkagran en välväxt omskolad 3 årig planta som är 30-60 cm. En Engelsk plantage borgar för hög tillväxt.