Hybridlärk

HybridlärkHybridlärk


När man korsar den Europeiska lärken med den Japanska lärken får man fram Hybridlärk. Det finns mycket goda tillväxtegenskaper hos Hybridlärken samt att den är motståndskraftig mot Lärkträdskräftan, som annars kan uppkomma på den Europeiska Lärken. Hybridlärken kan både fejas och betas av rådjur. Vissa förespråkar ett högt viltstängsel, men det finns också de som lyckas med en god föryngring även utan ett högt nät.
Plantan har en oerhört snabb tillväxt de första åren och om man kan undvika större viltskador de första 5-6 åren, så har man snart en föryngring som växer ifrån alla andra planterade eller självsådda plantor. Viktigt är gallra i mycket god tid och vid många tillfällen för att ha fortsatt hög värdetillväxt. Skogen kan bli avverkningsmogen på ca 40-50 år.

Avsättning för virket är osäkert, eftersom det alltid är svårt att uppskatta vilken efterfrågan de mindre sortimenten kommer ha i framtiden. Dock kan lärkträdsvirket möjligen ersätta tryckimpregnerat virke som idag används till trallvirke till altaner, lekplatser, sandlådor, stängselstolpar samt fasadvirke etc.

De plantor vi har i år är ettåriga plantor, 20-40 cm, barrot. Den passar bäst på markberedda hyggen på grund av sin lilla storlek.

Normalt kan vi leverera omskolade och kraftiga barrotsplantor av hybridlärk som är 2 år och kallas 1+1. De är normalt 30-60 cm höga.

År 2022 är det ont om lärkplantor i Sverige. Det är ont om lärkfrö och ovanligt stor efterfrågan i hela Europa har gjort att det blir mindre kvar till den svenska marknaden.

All vår lärk är nu uppbokad och alltså preliminärt slutsåld. Vi har en reservlista man kan skrivas upp på i händelse av att vi får in mer hybridlärk eller om en kund visar sig behöva mindre än beräknat. Ring Roger på 0526-430 54 eller 070-638 69 31.