Hybridlärk

Hybridlärk När man korsar den Europeiska lärken med den Japanska lärken får man fram Hybridlärk. Det finns mycket goda tillväxtegenskaper hos Hybridlärken samt att den är motståndskraftig mot Lärkträdskräftan, som annars kan uppkomma på den Europeiska Lärken. Hybridlärken kan både fejas och betas av rådjur. Vissa förespråkar ett högt viltstängsel, men det finns också de som lyckas med en god föryngring även utan ett högt nät.
Plantan har en oerhört snabb tillväxt de första åren och kan man undvika för mycket viltskador de första 5-6 åren, så har man snart en föryngring som kommer att klart växa från alla andra självsådda eller planterade plantor. Viktigt är gallra i mycket god tid och vid många tillfällen för att ha fortsatt hög värdetillväxt. Skogen kan bli avverkningsmogen på ca 40-50 år.

Avsättning av virke kan i framtiden bli svår, men kan också samtidigt bli mycket lyckad. Det är alltid svårt att uppskatta de mindre sortimentens efterfrågan. Dock kan man kanske anta att lärkträdsvirket kan ersätta mycket av det tryckimpregnerade virket som idag används till trallvirke till altaner, lekplatser, sandlådor, stängselstolpar samt fasadvirke etc.

Vi kan leverera omskolade och kraftiga barrotsplantor av hybridlärk. Plantorna är 2 år och kallas 1+1 och är normalt 30-60 cm höga.

För 2017 har vi den skånska proveniensen "Trolleholm". Proveniensen har visat på mycket goda resultat vid olika tester. Plantan går bra att plantera i Götaland och i de bättre delarna av Svealand.