Kemiska skydd

Ett flertal kemiska snytbaggeskydd finns att tillgå. De skogsägare som har anslutit sig till FSC måste välja Merit Forest WG eller något mekaniskt skydd, alternativt något annat liknande skydd. Övriga skogsägare kan välja ett kemiskt snytbaggeskydd som heter Forester.

De kemiska skydden håller ca två till tre månader och är i normfallet tillräckliga. Dock är det inga garantier för att klara sig från skador om det är omfattande angrepp från snytbaggen. Klena plantor är mer utsatta för skaderisk. Grova barrotsplantor har större chans att klara sig pga större diameter på stammen.

Skogsplantor kan behöva efterbehandlas året efter de har planterats. Kontrollera plantornas vitalitet och bedöm risken för att snytbaggen kan skada plantorna. Om risken är stor att plantorna inte kommer att överleva ett omfattande angrepp så bör man efterbehandla plantorna före svärmningen på våren och/eller eventuellt på på hösten.

Läs anvisningar för att skydda dig mot eventuella risker från bekämpningsmedel.