Gran barrot

Vi producerar stora barrotsplantor av gran, en beprövad planttyp som är använd i Sverige i 100 år. Plantorna blir både grova och välväxta med ett mycket bra och naturligt rotsystem. Färgen är oftast mörkgrön och plantorna får sin fina färg från att plantorna har fått rätt sorts näring. Därmed blir barren stora och yviga samt att knopparna blir kraftiga. Särskilt toppknoppen brukar vara stor och tillsammans med ett stort och naturligt rotsystem så har vi grunden till en mycket god tillväxt, redan det första året efter utplantering.

Vi har ett flertal olika provenienser i vår odling. Det frö som vi sår har sorterats och analyserats vid Skogforsk i Sävar på vårt uppdrag. Fröimport från Vitryssland har pågått under många år, men vi sår även frö från småländska Emmaboda eller från någon svensk fröplantage. Vi sorterar vanligtvis plantorna som 20-40 cm eller som de specialsorterade 40-60 cm. Plantorna lagras in i november-december vid vårt stora centrallager i Skåne, i väntan på våren. Läs mer under "Våra plantor"

Så här kan du använda vår barrotsplanta

Plantera gärna så fort som möjligt. Redan första våren efter avverkning är det bäst att plantera. Problem med ökad grästillväxt tilltar för varje år och medför sämre möjligheter för plantan att etablera sig. Det kan vara nödvändigt att utföra en skyddsdikning och ev bortkörning av ris samt kanske markberedning före planteringen.
     Plantor 20-40 cm: till de flesta nya hyggen, av normalgod bonitet.
     Plantor 40-60 cm: till hjälpplantering eller nyplantering på bördig skogsmark samt vid åkermarksplantering.

Se bildspelet Granen - från frö till två-åring

Se bildspelet Granen - två till tre år, 20-40cm

Se bildspelet Granen - två till tre år, 40-60cm

Se bildspelet Granen - vaxbehandlad barrot

Provenienser för barrot

Vitryska, som Minsk Borisov och vissa år Vitebsk och Grodno. Härdigt frö.
Polska Bialystok från nordöstra delen av Polen.
Plantagefrö eller härdigt beståndsfrö från östra Litauen.
Emmaboda från Småland och plantagefrö Albjershus, Gälltofta-2 och Saleby.