Gran täckrot

täckrotsplanta Vi odlar i tre olika plantsystem. Plantek, Blockplant och V94 Air . Krukvolymen för Plantek är 85 cm och för Blockplant 117 cm3. Plantorna sorteras till storlek med en medellängd på ca 24-27 cm.
Vårt tredje system av täckrotsplantor är en utveckling av odlingskrukan, så att styrlisterna nu är mycket kraftigare och har 12 st luftspalter till varje rotklump. Vi kallar odlingssystemet för "V94 Air" just för att krukans volym är 94 cm3 och innehåller många luftspalter för bättre rotutveckling ( Air = Luft ). Plantorna sorteras i två storlekar, 22-30 och 31-40 cm. De packas i plastpåsar för god lagring eller som vaxad täckrot i kartong.

Så här kan du använda vår täckrotsplanta

Om du väljer att plantera på ej markberedda hyggen så bör du vara extra uppmärksam på eventuella skador från snytbaggen. Snytbaggen kan orsaka stora skador i dina planteringar. Ibland kan det även bli stora avgångar trots att du har markberett. Just av den anledningen att snytbaggetrycket kan vara oerhört stort. Det kan ibland vara lämpligt att efterbehandla plantorna i förebyggande syfte.

Provenienser för täckrot

Plantagegran Gälltofta-2 och Saleby, alternativt något härdigt beståndsfrö.

Läs mer om provenienser här.