Från frö till två-årig planta

tillbaka till Gran Barrot

Se bildspelet Granen - två till tre år, 20-40cm

Se bildspelet Granen - två till tre år, 40-60cm

Se bildspelet Granen - vaxbehandlad barrot