Tre-åriga plantor 20-40 cm

tillbaka till Gran Barrot

Se bildspelet Granen - från frö till två-åring

Se bildspelet Granen - två till tre år, 40-60cm

Se bildspelet Granen - vaxbehandlad barrot