Tre-åriga plantor 40-60 cm

tillbaka till Gran Barrot

Se bildspelet Granen - från frö till två-åring

Se bildspelet Granen - två till tre år, 20-40cm

Se bildspelet Granen - vaxbehandlad barrot